Sterkenburg

Sportieve en gezonde buurt op voormalige zwembadlocatie Het Spectrum in Hoofddorp

Opdrachtgever(s)
Novaform
Locatie
Assumburg e.o., Hoofddorp
Ontwerp
KOW
Status
Gerealiseerd (2021)
Adviseurs
RRog, Bolwerk Weekers, Verwey
Aannemer
HSB Bouw
Intro —

Stedenbouwkundig- en architectonisch ontwerp voor herontwikkeling zwembadlocatie ‘Het Spectrum’ met 55 woningen (stadswoningen, appartementen, rijwoningen en hoekwoningen), incl. openbare ruimte met een sportief thema in aansluiting op de nieuw sporthal

Lees meer
Sterkenburg op de Spectrumlocatie
Op de locatie van het oude zwembad Het Spectrum ontwikkelt Novaform het project ‘Sterkenburg’. De gemeente Haarlemmermeer heeft voor de de locatie een tender in twee fases uitgeschreven, het plan Sterkenburg als beste is beoordeeld. In de gunningsbrief wordt het plan omschreven als “...zeer zorgvuldig, samenspel van architectuur en inrichting openbare ruimte zorgen voor een hoge woonkwaliteit”.

Integraal plan
Novaform heeft samen met KOW en RRog een integraal plan gemaakt, met bijzondere aandacht voor de openbare ruimte, een parkeeroplossing op maat en een variatie aan woningtypes. Het plan markeert de entree van de bestaande wijk Toolenburg. Het vormt een schakel in de overgang van deze suburbane woonwijk naar de stedelijkheid van Hoofddorp Centrum.

Inspiratie voor de ontwikkeling was de oorspronkelijke identiteit van het gebied. We hebben de aanwezigheid van een nieuwe sporthal ‘Het Spectrum’ gebruikt om een sportieve en gezonde buurt te maken. Dit komt naar voren in een autovrij openbaar gebied, met een groene en parkachtige ruimte, met een hardloopbaan en sport- en speelaanleidingen. Door het toevoegen van stadswoningen is er een Sportplein gemaakt, naast de horeca van de sporthal.

Energie neutrale woningen
In het plan komen 55 woningen, verdeeld in stadswoningen, appartementen, rijwoningen en bijzondere hoekwoningen. De woningen worden gerealiseerd met een EPC van 0,0. De woningen zijn over het algemeen zo georiënteerd dat de kap een zuidligging heeft. Met volvlak zonnepanelen, passiefhuis isolatie en LT vloerverwarming.

Stedenbouwkundig ontwerp
We maken een levendige woonbuurt met een stadse knipoog. We noemen deze buurt ‘Sterkenburg’. In deze benaming willen we benadrukken dat de nieuwe buurt de schakel vormt tussen de Stad Hoofddorp en haar suburbane woonwijken; een krachtige naam met de verwijzing naar de ‘burgnamen’ uit Toolenburg.

De wijk vindt haar karakter in de relatie tussen sport en wonen. De aanwezigheid van de sporthal biedt een unieke kans voor een bijzonder woonmilieu, dat een toevoeging is aan de woonsferen van Hoofddorp. De buurt heeft een gezonde en duurzame uitstraling. De randen van de buurt zijn groen, net als in de gehele wijk, maar tevens maken we een autovrij binnengebied waarin jong en oud veilig kunnen spelen en sporten en elkaar kunnen ontmoeten. Hier maken we een pleinachtige en parkachtige woonomgeving waar zowel de buurt als de wijk gebruik van kunnen maken. Zo wordt duurzaamheid ook sociale duurzaamheid.

Sportieve details
Wat de architectuur bijzonder maakt zijn de details welke refereren aan het voormalige zwembad en sport. Met de afbeelding van een basketballer en een hardloopster verwerkt in het gevelmetselwerk van twee woningen, een ‘startblok’ in de voortuintjes met huisnummeraanduiding en met in ‘druppelpatroon’ geperforeerde stalen hekwerken bij de Franse balkons.

Een geperforeerde stalen poort in het appartementencomplex geeft toegang tot het binnengebied. Het kunstige hekwerk met de afbeelding van een zwemmer en de naam ‘Sterkenburg’ wordt ‘s avonds verlicht waarmee het project wordt gemarkeerd en zich presenteert aan Hoofddorp.

GPR gecertificeerd
KOW heeft als GPR-expert in verschillende fase van het project getoetst op duurzaamheid en GPR berekeningen gemaakt voor het appartementencomplex en 7 grondgebonden woningen. Afhankelijk van de uitkomst is het plan aangepast om steeds te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Nu het plan recentelijk, in het voorjaar van 2021, door HSB Bouw is opgeleverd zijn er ter controle opnieuw 'as build' berekeningen gemaakt, waaruit blijkt dat het project ruimschoots aan de gemeentelijke eisen voldoet en zelf nog iets duurzamer is geworden. Het appartementengebouw heeft een mooie gemiddelde GPR duurzaamheidscore van 7,9, de grondgebonden woningen zijn zelfs nog iets duurzamer met een gemiddelde GPR van 8,1!
Overview plangebied Het Spectrum met Sterkenburg en de sporthal (rechtsboven)
Gevelbeeld Sterkenburg aan het Altenburg met appartementencomplex en stadswoningen

Sterkenburg: de schakel tussen stad en woonwijk.

Impressie interieur stadswoning
Sportief karakter Sterkenburg met gemetselde hardloopster, startblokken en trimparcours (blauw)
Stadswoning aan het Altenburg
Appartementencomplex in Sterkenburg

Het ‘startblok’ en de ‘zwemmer’ zijn referenties naar het zwembadverleden van de locatie

Geperforeerd en verlicht hekwerk met zwemmer
Situatie Sterkenburg
Credits —