Sion Parck brengt het platteland naar de stad

Datum
17 feb '22
Categorie
KOW in de pers
Projecten KOW
Sion Parck aan de waterzijde van het Zwetpark
Artikel —

“De dingen die het leven op het platteland zo fijn maken, kun je ook in de stedelijke context realiseren”. Voor René Buur, partner en architect bij KOW is dit het uitgangspunt bij het ontwerp voor Sion Parck in RijswijkBuiten. “Zien hoe groente groeit of waar het regenwater heengaat. Dergelijke basale dingen horen onderdeel te zijn van natuurlijk stedelijk leven”.

Gemeenschappelijke binnenhof in Sion Park

Op de voormalige locatie van Van der Maarel glastuinbouw heeft KOW voor BPD een intiem buurtje met 54 woningen ontworpen. René Buur: “We hebben het plan zorgvuldig ingepast in de bestaande groen- en waterstructuren. Sion Parck wordt omringd door water is eigenlijk een soort eiland. Met in het midden een groen binnenhof met daaraan 30 rijwoningen en aan het water 24 ruime gezinswoningen. Het Parck wordt autoluw waardoor kinderen veilig kunnen spelen en ontdekken en de nieuwe bewoners ruimte krijgen om samen te komen. Door het plan loopt een groene zone met een informele route voor voetgangers naar het Zwetpark. Om daar te komen moet je oversteken met een trekpontje. Hoe leuk is dat.”

Straatbeeld met hof- en waterwoningen

 

In eenheid ontworpen
Er is een sterke samenhang tussen stedenbouw, architectuur en landschap. De architectuur sluit aan op de aanwezige bebouwing en is een vervolg op de beeldtaal die KOW al eerder voor ‘Sion Eilandrijk’ heeft ontwikkeld. Hierbij maken we onderscheid tussen de woningen aan het hof en de woningen aan het water, met behoud van eenheid.

De blokjes krijgen heldere volumes en gemetselde gevels ingevuld met grote raampartijen en houten vlakken. Langskappen met donkere leipannen en PV-panelen versterken de samenhang. De materialen en kleuren vormen een passend palet bij de groene natuurlijke omgeving.

Hofwoningen in Sion Parck

Woningen aan het hof worden uitgevoerd in een gemêleerde bruin-grijze steen. De kopgevels van de hofwoningen krijgen een accent met in reliëf uitgevoerd metselwerk. Dit patroon wordt doorgezet in de afscherming van het binnenhof en houdt de geparkeerde auto’s uit het zicht. Houten pergola’s aan de straatzijde zorgen voor ritmiek in de gevel en verbinding tussen de woningen.

Straatbeeld waterwoningen Sion Parck

Voor de woningen aan het water wordt een lichtere grijze steen gebruikt, die in verschillende verbanden wordt gemetseld. Aan de koppen wordt de richting van de kappen gedraaid. Deze koppen worden benadrukt met een verlengd dakvlak, donker metselwerk en een verticale houten opbouw die naar het maaiveld wordt doorgezet. Heldere kaders benadrukken de daklijn en verbinden de woningen.

 

Duurzaam en klimaatbestendig
BPD ontwikkelt de woningen in Sion Parck gasloos en met zeer hoge energieprestaties, passend bij de duurzaamheidsambities van RijswijkBuiten. De openbare ruimte wordt klimaatbestendig ingericht met zo min mogelijk verharding. De woningen krijgen voor- en achtertuinen, gescheiden met hagen en andere beplanting. In Sion Parck zijn auto’s te gast. De straat wordt dan ook zonder trottoirs gedeeld met fietsers en voetgangers en er wordt geparkeerd op halfverharding van betonnen grastegels.

Geen trottoirs en parkeren op halfverharding

Participatie
Direct omwonenden en de toekomstige kopers zijn betrokken bij de ontwikkeling. René Buur: “Het binnenhof wordt samen met de bewoners ingericht. Dat kan een speelplek zijn, een moestuin of voorzieningen voor een buurtbarbecue. Het is aan de toekomstige bewoner of ze dit samen willen oppakken. Wij scheppen de voorwaarden om er een prettig, groen hof van maken. Bijvoorbeeld door begroeide tuinafscherming die voor de bergingen langsloopt. Zo kijk je niet tegen de saaie dichte wanden van schuttingen en bergingen aan. De fijne dingen van het platteland in een stedelijke omgeving.”

Met de toekomstige bewoners in te richten binnenhof

Planning
Afgelopen week zijn de direct omwonenden in een digitale informatiebijeenkomst geïnformeerd over de plannen voor Sion Parck. Deze worden de komende maanden verder ontwikkeld. De gemeente Rijswijk werkt nu aan een bestemmingsplanprocedure. Als alles spoedig verloopt start de verkoop in het derde kwartaal 2022 en kan aannemer Weboma begin 2023 starten met bouwen.

Op de hoogte blijven? Ga dan naar www.nieuwbouw-sionparck.nl

 

Sion Parck aan het boezemwater van de Zwet

Stedenbouwkundig plan Sion Parck