Toekomstvisie voor zorgterreinen PZC in Dordrecht

Datum
4 dec '23
Categorie
Alle categorieën
Projecten KOW
André Kroese in gesprek op de participatieavond voor Dubbelmonde
Artikel —

KOW is door zorginstelling PZC gevraagd om voor twee van hun locaties een gebiedsvisie en een stedenbouwkundig plan te maken. Zorglocaties Crabbehoven en Dubbelmonde zijn beide verouderd en door de toenemende vergrijzing sluit het huidige aanbod niet meer aan bij de toekomstige zorgvraag. Daarnaast is er op de locaties ruimte om een bijdrage te leveren aan de woonvraag in Dordrecht.

Interactive maquette met verschillende varianten Dubbelmonde

André Kroese, architect en stedenbouwkundige bij KOW: “De ambitie is om op beide zorglocaties een toegankelijke, levendige en gezonde omgeving te creëren die uitnodigt tot wonen, werken en ontmoeten. Een buurt waar mensen met én zonder zorgbehoefte op een prettige wijze kunnen leven, voorbereid zijn op de toekomst en met oog voor duurzaamheid en klimaatadaptatie.

Op dit moment zijn de zorglocaties nog erg gesloten en is er weinig interactie met de buurt. Door nieuwe openbare verbindingen over de terreinen aan te leggen en buurfuncties toe te voegen, zoals horeca en eerstelijnszorg, ontstaat er meer sociale interactie tussen PZC en de buurt. Samen versterken ze elkaar.” Aldus de stedenbouwkundige.

Proces traject voor beide locaties

Stappenplan
Samen met PZC en STAAT werkt KOW in vijf stappen van ambitie naar een stedenbouwkundig plan. Gedurende deze stappen werken we op verschillen schaalniveaus aan de opgave. Zo stellen we slimme ‘zorgbouwstenen’ voor, werken we massamodellen uit en stellen een kavelpaspoort en gebiedsvisie op. Om de gewenste transitie – van gesloten locatie naar openstelling richting de buurt- mogelijk te maken is er bovendien een slimme fasering opgesteld die met zo min mogelijk overlast voor de huidige bewoners en omwonenden, de mogelijkheid biedt om de locaties te transformeren.

Gedurende het proces worden er gesprekken gevoerd met omwonenden, bewoners, medewerkers van PZC en van omliggende organisaties met als doel een breed gedragen gebiedsvisie dat kan worden uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan.

Bestaande situatie Crabbehoven

Participatie
In samenwerking met Bureau Buhrs zijn voor beide locaties participatiebijeenkomsten gehouden. Met behulp van panelen en interactieve maquettes hebben we verschillende varianten en ontwerpoverwegingen gepresenteerd. Omwonenden konden meedenken over de verbindingen met de wijk en de hoogte & positie van bepaalde bouwblokken. Het waren zinvolle en positieve avonden. Er werd instemmend gereageerd op de plannen voor vernieuwbouw en de verbinding met de omgeving. We hebben genoeg input gekregen om de gebiedsvisie verder uit te werken.

Concept gebiedsvisie
Crabbehoven en Dubbelmonde zijn ontwikkeld in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw en zijn beide 2,9 ha groot. Door de terreinen opnieuw in te delen en te verdichten ontstaat er op Crabbehoven ruimte voor een extra 180 woningen en op Dubbelmonde voor ongeveer 250 woningen.

Bestaande situatie Dubbelmonde