Transformatie Nieuwe Clematis; een speciaal gebouw voor speciale kinderen

Datum
23 mrt '21
Categorie
Alle categorieën
Projecten KOW
Impressie de Nieuw Clematis, een speciaal onderwijs- en zorggebouw voor Gemiva en De Ark
Artikel —

Aannemer Van Wijnen is begonnen aan de renovatie en nieuwbouw van het schoolzorggebouw aan de Clematislaan 2 in Gouda. Het voormalige Driestar College huisvest straks Gemiva’s dagcentrum Bloemendaal voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking en De Ark, school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

KOW heeft een ontwerp gemaakt waarbij de hoogbouw van het schoolgebouw volledig wordt gerenoveerd en de laagbouw wordt vervangen door 2-laagse nieuwbouw. Inmiddels is de laagbouw gesloopt en gaan deze week de eerste palen de grond in. Als het bouwproces volgens planning verloopt, wordt het nieuw onderwijs- en zorggebouw in de eerste helft van 2022 opgeleverd. Met de renovatie en uitbreiding van de Nieuwe Clematis wordt een speciaal gebouw voor speciale kinderen gerealiseerd.

Transformatie van het voormalige Driestar College in Gouda

Felbegeerd
Met de start van de renovatie en nieuwbouw komt voor De Ark en kinderdagcentrum Bloemendaal hun felbegeerde gezamenlijke huisvesting in zicht. Griet Vries, regiodirecteur van de Gemiva-SVG Groep: “We delen straks niet alleen onze ingang, ook onze deskundigheid. De Ark is goed in onderwijs, wij zijn goed in zorg en begeleiding. De gezamenlijke huisvesting maakt het ons makkelijker elkaar te versterken. We streven ernaar dat kinderen straks naadloos over kunnen stappen van het kinderdagcentrum naar het onderwijs en waar nodig vice versa. Dan pas bieden we zorg en onderwijs op maat.”

Programma
In het nieuwe onderwijs- en zorggebouw van 5.800 m2 BVO krijgt SO/VSO De Ark van onderwijsstichting Klasse de beschikking over 24 klaslokalen, waarvan diverse praktijklokalen. Kinderdagcentrum Bloemendaal krijgt tien groepsruimtes voor de dagbehandeling van kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Verder heeft het gebouw straks twee gerenoveerde gymzalen en behandelruimtes voor logopedie, fysiotherapie, ergonomie en een ontwikkelingspsycholoog.

Impressie van de Nieuwe Clematis met op de achtergrond het gerenoveerde hoofdgebouw en op de voorgrond de nieuwbouw

Architectuur
Het bestaande gebouw heeft de kenmerkende architectuurstijl uit de jaren ’70. De gebouwen uit deze periode werden vaak vormgegeven met samengestelde volumes, stevige horizontale raampartijen en verspringende borstweringhoogtes. Gebruikelijke materialen waren (geel)metselwerk en betonnen gevelbanden. Ook de school aan de Clematislaan is met deze stijlkenmerken ontworpen.

De transformatie geeft de mogelijkheid om het gebouw weer toekomstbestendig te maken. De lichtgrijs gestucte gevelisolatie en de warmgrijze nieuwe aluminium kozijnen geven het gebouw een heldere, frisse uitstraling en met een minimale warmtetransmissie.

De gevel van de nieuwbouw en van het bestaande bouwdeel worden op dezelfde wijze opgebouwd, waardoor het oude en het nieuwe gebouwdeel tonen als één geheel. Tussen de kozijnen worden de penanten voorzien van blauwe en oranje panelen. Blauw voor De Ark en oranje voor Gemiva, waardoor het onderwijsgebouw ook een eigen identiteit en herkenbaarheid krijgt.

Impressie de Nieuw Clematis voor speciaal onderwijs en zorg

Duurzaam en gezond
De Nieuwe Clematis wordt een duurzaam, gezond en toekomstbestendig gebouw. Goed geïsoleerd en met een lucht warmtepomp voor LT-vloerverwarming in de nieuwbouw en een gebalanceerde, CO2 gestuurde luchtbehandeling voor het bestaande deel. De PV-panelen op het dak zijn goed voor ca. 25% van de gebouwgebonden elektriciteit. Met de gebalanceerde ventilatie voldoen de onderwijsruimtes aan de eisen ‘Frisse School’ Klasse B.

Door het hoofdvolume niet te slopen en veel van de bestaande constructie en indeling her te gebruiken wordt niet alleen veel materiaal bespaard, maar wordt door het beperken van transportbewegingen ook de CO2 uitstoot sterk gereduceerd ten opzichte van sloop/nieuwbouw.