Transformatieprojecten KOW in ‘A second life for buildings’

Datum
25 aug '22
Categorie
Alle categorieën
Organisatie KOW
Projecten KOW
Transformatie Groot Hertogin in 'Second life for buildings'. KOW
Transformatie Groot Hertogin in ‘Second life for buildings’
Artikel —

“Transformatie van een bestaand gebouw zorgt voor een heel interessant proces van historische, technische en functionele erkenning. We verkiezen transformatie boven nieuwbouw, want het duurzaamste gebouw is het gebouw dat al is gebouwd”, aldus Sebastiaan Jansen, creatief directeur bij KOW.

Deze maand verscheen het boek ‘A second life for buildings’, samengesteld door architect Cayetano Cardelús. Zowel de ontwerpen van KOW voor de transformatie van Groot Hertogin aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag als het Meterhuiscomplex in Haarlem zijn er in opgenomen.

Het boek toont de nieuwste transformatieprojecten van 30 internationale architectenbureaus. Vaak verrassend, op verschillende schaalniveaus, maar steeds met gevoel voor historische context en duurzaamheid. Daarmee illustreert het boek het fascinerende proces van de reconversie van gebouwde architectuur. ‘A second life for buildings’ is te bestellen via booq publishing.

Transformatie Groot Hertogin aan de Laan van Meerdervoort

Van kantoor naar appartementen
Bij de transformatie van kantoorgebouw Aramco naar woongebouw Groot Hertogin met 85 appartementen was het belangrijk om het monumentale karakter van het gebouw te behouden en toch de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen –creëren van buitenruimte, isolatie en geluidwering- te realiseren. KOW heeft ook veel aandacht besteed aan de indeling van de plattegronden, Op de verdiepingen zijn fraaie nieuwe balkons aan de gevels gehangen die zo goed zijn ingepast dat het lijkt of ze altijd al onderdeel van het gebouw uitmaakten.

Gerestaureerde Zuiveringshal in het Meterhuiscomplex met nieuw trappenhuis en opbouw

Van verwaarloosd industrieel terrein naar vitale hotspot
Het Meterhuiscomplex op het STROOM terrein is gerestaureerd, uitgebreid en getransformeerd tot een bedrijfsverzamelgebouw voor kleinschalige, lokale bedrijven en een horecalocatie met terras aan het water. KOW heeft in samenwerking met Max van Aerschot de drie deels vervallen gebouwen van het complex in kaart gebracht, de oorspronkelijke architectuur hersteld en moderne uitbreidingen toegevoegd. De combinatie van glazen gevels, overkappingen, de monumentale gietijzeren kolommen, baksteen en klinkers zorgt voor een spannend contrast.

KOW investeert in de bestaande stad
Wij blazen nieuw leven in gebouwen en gebieden die hun functie verloren hebben. Met slimme transformatieconcepten, gebruikersparticipatie en nieuwe samenwerkingsvormen creëren wij waarde op locaties die soms uitzichtloos lijken. Weten wat wij kunnen betekenen voor uw portefeuille? Neem dan contact met ons op via denhaag@kow.nl of met Sebastiaan Jansen via 06 22 81 62 13.