Urban villa als modern landhuis op het Van Stolkpark Den Haag

Datum
29 mei '20
Categorie
Alle categorieën
Projecten KOW
Impressie entreezijde aan de Duinweg
Artikel —

In beschermd stadsgezicht Van Stolkpark ontwerpt KOW voor REB Projects een statig appartementengebouw als een modern landhuis met 22 luxe appartementen en maisonnettes op de locatie van voormalig woonzorgcentrum Duinrust.

De ontwikkeling ‘Elion Park’ maakt onderdeel uit van een cultuurhistorisch waardevolle omgeving. Met haar statige villa’s en brede lanen behoort het Van Stolkpark tot één van de fraaiste villawijken van Den Haag. De inpassing van zowel het gebouw als de tuin, als waardevol onderdeel van dit beschermde stadsgezicht, is voor de gemeente een belangrijk uitgangspunt in de herontwikkeling van de locatie.

Situatie Urban villa ‘Elion park’

Wonen in villapark
In het tuinwerp van RROG wordt de private zone voor de villa ingericht als een statige groene voortuin, die onderdeel is van de tuinenreeks van het gehele park. Op de grens van openbaar en privé wordt een vormgegeven hekwerken (gietijzer) geplaatst. Hierin wordt de toegang naar de woning vormgegeven door middel van gemetselde penanten met een poort. De achtertuin is in aansluiting op het park vormgegeven als een Engelse tuin met hoogteverschillen en slingerende padenstructuur.

Wonen in een landhuis
Het gebouw wordt ons ontworpen als een landhuis. De entree ligt aan de voorzijde en toont zich op formele manier aan de straatzijde. Door het gebouwvolume te schakelen wordt een schaalverkleining zichtbaar gemaakt ten opzichte van het grootschalige (voormalige) verzorgingstehuis op deze kavel. Aan de achterzijde van het gebouw krijgt het landhuis een bordes van waaraf de tuin toegankelijk wordt gemaakt. De 4 maisonnettes en 18 appartementen in het complex krijgen een woonoppervlakte tussen de 144 en 250 m2 GO.

Inmiddels is voor het complex de omgevingsvergunning aan gevraagd en is het ontwerp voor tuin en gebouw enthousiast ontvangen door zowel Welstand als omwonenden. De ‘high end’ urban villa wordt door Bakels en Ouwerkerk Bouwgroep gebouwd.

Geïnteresseerd? Ga dan naar de projectsite https://www.elionpark.nl/